สั่งซื้อ

1. เริ่มอัพเดทแพทเกมส์ก่อน


2. เปิดโปรขึ้นมา




3. กด ยอมรับข้อตกลง

เมื่อกดแล้วจะขึ้นตามรูปข้างล่าง

4. เข้าเกมส์ตามปกติจนมาถึงหน้าก่อนเข้าห้อง





5. พับจอลง ละไปติ๊กสองช่องที่วงใว้


6. สลับจอเข้ามาในเกมส์ จะเจอข้อความสีเขียว แสดงว่าใช้ได้ ถ้าไม่มีให้เริ่มต้นใหม่หมด


รูปลม 0 กับบอลน้ำ 

มาดูโปรและการใช้ item กัน



รูปข้างบนกด Alt + Z (ยาแดง+ยาช้า)

รูปข้างบนกด Alt + X (ยาสองเกจ)
รูปข้างบนกด Alt + C (ยาเขียว+ยาดาว)


รูปข้างบนกด Alt + V (ยาช้า + ยาดาว)
รูปข้างบนกด Alt + B (คาลิเปอร์)


3 ความคิดเห็น: